Příběh Reiki

Reiki je tu s námi již od pradávna. Troufám si říci, že tu bylo ještě dávno předtím, než my. Touto energií zřejmě léčili Ježíš i Buddha a jistě i mnoho dalších, o kterých historické prameny nemají ani žádné zmínky. Pak se ale něco stalo a Reiki zmizelo. Středověk byl k esoterice a léčitelství neúprosný a upalování tzv. čarodějnic bylo na denním pořádku.

Na konci 19. století se ale stal zázrak a Reiki bylo znovuobjeveno v Japonsku Dr. Mikao Usuim. Ten vyučoval křesťanství na univerzitě v Kjóto. Jednoho dne k němu přišel jeho student a zeptal se ho, zda Usui věří všemu, co je napsáno v Bibli. Zajímalo ho zejména pak Ježíšovo léčení přikládání rukou na nemocné. Dr. Usui nenašel žádné vysvětlení a proto hned druhý den odešel z univerzity hledat důkazy.

Naučil se čínštinu a staroindický jazyk sanskrt, aby mohl studovat staré texty a doufal, že ho dovedou k odpovědím na jeho otázky. Zjistil, že stejně jako Ježíš, tak i Buddha vykonával zázraky a uzdravování nemocných. V knihovně zenového kláštera našel rozsáhlé zmínky o těchto zázracích z pera jednoho z Buddhových žáků. Mimo jiné se ve svitcích dočetl, že Buddha tuto schopnost také předával svým žákům. Dr. Usui velmi zatoužil po tom, jak tuto schopnost léčit druhé také získat. Od místního opata dostal radu, jak by se tohoto mohl pokusit dosáhnout, avšak varoval ho, že může přijít i o život.

Dr. Usui se tedy vydal na svatou horu, kde se podrobil 21-dennímu půstu a meditaci. Poslední den k němu sestoupil jasný světelný paprsek a on uviděl tajemné symboly, které již dříve objevil při studiu. V tu chvíli se v něm aktivovalo propojení s univerzální vesmírnou energií.

Dr. Usui tedy plný sil začal sestupovat zpět dolů do údolí. Při sestupu si však náhle zranil palec na noze. Zkusil tedy přiložit ruce přímo na ránu. Nevěřil svým očím, když krvácení i bolest ustoupily. Mohl dál bez jakýchkoliv problémů pokračovat v cestě. Tato situace se často nazývá jako První zázrak.

V údolí pak došel do místního hostince, kde po dlouhém půstu pojedl. Všiml si však, že dcera hostinského má oteklé tváře od bolesti zubů. Zeptal se jí tedy, zda by jí mohl pomoci. Slečna souhlasila a dr. Usui přiložil ruce na její tváře. Bolest postupně ustala.

Když se Dr. Usui dostal zpět do kláštera, pomohl také opatovi zmírnit jeho bolesti způsobené artritidou. Dr. Usui mu začal líčit vše, co na svaté hoře zažil a opat mu poradil, aby léčil nemocné, kteří žijí v bídě.

Dr. Usui se tedy vrátil zpět na ostrov Kjóto, kde začal léčit místní nemocné žebráky, kteří nemohli kvůli svému onemocnění pracovat. Mnohé z nich vyléčil a mohli se tak zařadit do společnosti. Po čase ale zjistil, že se tito lidé opět objevují na ulici a žebrají. Když se jich ptal na vysvětlení, odpověděli, že jim nevyhovuje zodpovědnost a řádný život a raději si na živobytí vydělají žebráním.

Dr. Usui tedy došel k závěru, že pouze léčení fyzického těla nestačí, musí se zároveň léčit také duch. Léčený si totiž musí uvědomovat hodnotu svého zdraví.

Jiří Tůma

5 listopadu, 2019

Napsat komentář