Kdo jsou andělé

Andělé jsou čisté a krásné bytosti stvořené z božského světla, seslané Bohem k nám za účelem pomáhat lidem. Bůh andělům poskytl nesmrtelnost, vůli a božskou inteligenci. Jsou plni lásky, pokory a porozumění. Andělé nám pomáhají v každé životní oblasti.

Andělské kůry (řády)

Interpretací andělských kůr existuje celá řada. Uvádím nejznámější křesťanskou verzi ze šestého století. Tento systém zahrnuje devět kůr sdružených do tří trojic.

PRVNÍ TROJICE

  • Serafíni – Nejvyšší řád andělů. Jsou nejblíže Bohu a udržují celé božství stále netknuté. Mají tak silné světlo, že by smrtelníky okamžitě sežehlo. Jejich vládci jsou Serafiel a Metatron.
  • Cherubíni – Odrážejí znalost a moudrost Boha. Vládnoucí andělé jsou Kerubiel a Ofaniel
  • Trůnové – Oslavují Boha a vyjadřují víru a sílu. Vládnoucí princi jsou Cafkiel a Orifiel.

DRUHÁ TROJICE

  • Panstva – Vládnou milosrdenstvím a vyjadřují naši touhu překročit pozemské hodnoty. Tito andělé plní roli božských vůdců. Vládnou zde Zadkiel, Zachariel a Teratel.
  • Knížectva – Tito andělé zodpovídají za pohyby a cykly planet a hvězd ve vesmíru. Řídí přírodní zákony a jsou tvůrci všech zázraků. Vládnoucí andělé jsou Barbiel, Sabrael a Hamaliel.
  • Mocnosti – Střeží nebeské stezky a přivádějí ztracené duše na tuto cestu. Vládci jsou Kamael a Verchiel.

TŘETÍ TROJICE

  • Síly – Opatrují a vládnou pozemským panovníkům, vůdcům, národům i kontinentům. Vládce je Carviel.
  • Archandělé – Boží poslové, kteří se nejčastěji zjevují lidem, pokud je žádají o pomoc. Nejznámější archandělé jsou Michael, Rafael, Gabriel a Uriel.
  • Andělé – Nejnižší řád andělů, kteří nás vedou a ochraňují. Do tohoto kůru patří i strážní andělé.

Jiří Tůma

16 října, 2019

Napsat komentář